Servicepunt Vrijwilligers gaat over naar Welzijn Nunspeet

We zijn heel blij dat de gemeenteraad in heeft gestemd met het voorstel van het college van B&W om het Servicepunt Vrijwilligers onder te brengen bij Stichting Welzijn Nunspeet (SWN). Officieel ging dan in per 1 juli. Per 1 september is Danique de nieuwe coördinator.

Voortbouwen op wat er is

De afgelopen jaren heeft het Servicepunt Vrijwilligers vanuit de gemeente veel kunnen doen voor de 8000 vrijwilligers en 130 vrijwilligersorganisaties in Nunspeet. Het team van staf en vrijwilligers heeft hard gewerkt aan de vacaturebank, het taalmaatjes project en de workshop carrousel (deskundigheidsbevordering). Vanuit SWN willen we hier op voortbouwen. De reikwijdte van het servicepunt willen we verbreden (meer organisaties bereiken met aanbod en ondersteuning) en de impact vergroten (passende expertise ontwikkelen voor besturen, verenigingen en kleine stichtingen, beter gebruik maken van online-tools en communicatie kanalen). Een mooie opdracht voor de nieuwe coördinator, denken wij.