Inloggen

Heb je geen account? Registreer nu

Wachtwoord vergeten

Registeren

Het wachtwoord wordt gegenereerd en naar je e-mailadres verzonden.

Voor vrijwilligers

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan ben je bij ons aan het goede adres! Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN) heeft een vrijwilligersvacaturebank met daarin zo’n 80 organisaties die allerlei vormen van vrijwilligerswerk aanbieden. Vrijwilligerswerk met ouderen, jongeren, binnen of buiten, vrijwilligerswerk waar je je langdurig aan verbindt of juist korte klussen: het kan allemaal. Er is voor iedereen wel passend vrijwilligerswerk te vinden, want het aanbod is erg gevarieerd. Het werkgebied beslaat Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

Wat kan je doen

Er zijn allerlei mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Denk aan praktisch werk zoals dat van een klusjesman, collectant, gastvrouw of –heer of administratief medewerker. Maar je kunt ook aan de slag gaan als bestuurslid, taalmaatje, radiopresentator of kringloopmedewerker. Vrijwilligerswerk is er op elk niveau en in elke sociale setting. Je kunt één op één aan de slag gaan, of in een groep of achter de schermen. Het belangrijkst is dat je vrijwilligerswerk doet, dat bij jou past en waarbij jij je prettig voelt. U kunt ook een test doen om te kijken of u vrijwilligerswerk leuk vindt en of het bij u past.

Vrijwilligersvacaturebank

Onze online vacaturebank heeft een heel breed aanbod van vrijwilligerswerk van verschillende lokale organisaties. Voor bijna iedereen is er wel passend vrijwilligerswerk te vinden. Je voert je persoonlijke gegevens in en geeft aan voor welke vacature je belangstelling hebt. Vervolgens ontvang je de contactgegevens van de desbetreffende organisatie. Natuurlijk komt hierbij ook persoonlijke aandacht kijken. Elke aanmelding wordt door ons bekeken en beoordeeld. Je kunt ook langskomen voor een persoonlijk gesprek en de vacatures schriftelijk inzien. Elke maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 9.00 – 12.00 uur ben je welkom bij het Servicepunt in de Veluvine om vrijblijvend informatie in te winnen over vrijwilligerswerk en over vrijwilligersvacatures. Wil je liever een afspraak maken? Dat kan ook, bel ons dan. Op afspraak kun je ook ’s middags bij ons terecht.

Waardering

Een welgemeend bedankje, een attentie en persoonlijke aandacht zijn van  groot belang. De gemeente Nunspeet erkent het belang van vrijwilligers en van het belang van waardering. Dit wordt op verschillende manieren getoond. Soms is er een onverwacht bezoek van burgemeester en wethouders, soms wordt een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Of er wordt een speciale bijeenkomst gehouden, zoals een theateravond of een verwenavond. Heb jij een idee of een suggestie waarmee de gemeente haar waardering kenbaar kan maken? Laat het weten!

Activiteiten

Het Servicepunt Vrijwilligers heeft in het verleden altijd workshopcarrousels georganiseerd. Maar met nader onderzoek, hebben we de conclusie kunnen trekken dat de belangstelling hiervoor onvoldoende is over het algemeen. Om die reden zijn wij aan het kijken hoe wij nog beter de (potentiële) vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken van dienst kunnen zijn. Dit kan in de vorm zijn van een vrijwilligersroute / vrijwilligersmarkt, maar hier zijn we nog druk mee bezig om dit verder te onderzoeken. Zodra we hier meer informatie over kunnen geven, vermelden wij dit op onze website en onze socials.

Netwerk

Als individuele vrijwilliger kun je gebruik maken van het uitgebreide netwerk van het Servicepunt Vrijwilligers. Wij kunnen je helpen met het in contact komen met andere organisaties en initiatieven en meedenken over financiering en vormgeving.

Wie is een vrijwilliger?

Je bent vrijwilliger als het volgende van toepassing is: je verricht werkzaamheden voor een vereniging, een stichting of voor een organisatie zonder winstoogmerk. Deze organisatie is geen besloten vennootschap of naamloze vennootschap; je bent niet in dienst bij de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet; je doet het werk niet voor je beroep; de vergoeding die je voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding. Dat wil zeggen dat de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt.

Natuurlijk heb je ook rechten als vrijwilliger. Wat de rechten en plichten van een vrijwilliger precies zijn, legt de organisatie waar je je bij aansluit met je vast in een vrijwilligersovereenkomst. De Vereniging van Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een publicatie (1,58 MB) beschikbaar gesteld waarin alle informatie te vinden is over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoeding, vrijwilligersverzekering, uitleg over uitkeringen en tegenprestatie, werkomstandigheden, de VOG en maatschappelijk ondernemen.

Als je een uitkering hebt en je wilt vrijwilligerswerk gaan doen, dan gelden er speciale regels. Neem in dat geval altijd contact op met de uitkerende instantie, voordat je vrijwilligerswerk gaat doen.

De Participatiewet vraagt van mensen met een bijstandsuitkering een zogenaamde tegenprestatie. Bij een tegenprestatie gaat het om een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. Bijvoorbeeld voor een paar uur per dag of per week gedurende een paar weken of maanden. Het mag geen werk zijn waar je normaal gesproken voor wordt betaald. De gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur van de tegenprestatie. Er wordt goed gekeken naar wat in jouw situatie mogelijk is. Weiger je een tegenprestatie? Dan mag de gemeente je bijstandsuitkering verlagen. Doe je vrijwilligerswerk of ben je mantelzorger? Bespreek in overleg met de gemeente of jouw vrijwilligerswerk of taak als mantelzorger geldt als tegenprestatie.

De gemeente Nunspeet kent ongeveer 7.000 vrijwilligers. Als je vrijwilligerswerk doet, kun je ook materiële schade of letsel oplopen of veroorzaken. Diverse organisaties hebben voor hun vrijwilligers een verzekering geregeld. Vraag zo nodig of dit in jouw geval van toepassing is. De gemeente Nunspeet heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. Hiermee wil de gemeente het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk benadrukken en de inzet van vrijwilligers bevorderen. De verzekering is voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Alle vrijwilligers zijn verzekerd, behalve vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers. Wil je een beroep doen op de verzekering, dan kan de instelling of vereniging waar je vrijwilligerswerk verricht een schadeformulier opvragen. Je kunt het formulier ook ophalen bij het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur. Het ingevulde schadeformulier stuur je naar de gemeente Nunspeet, die vervolgens de claim doorstuurt naar de verzekeraar. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld.
Soms krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor je vrijwillige werkzaamheden, waar je geen belasting over hoeft te betalen. Het kan dan gaan om een onkostenvergoeding, zoals reiskosten en andere gemaakte kosten en/of een tegemoetkoming voor je werkzaamheden. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Lees meer op de website Belastingdienst.nl voor meer informatie.

Als je met een organisatie in gesprek gaat over vrijwilligerswerk, ben je zelf verantwoordelijk voor heldere afspraken over:

  • De werktijden, begeleiding en scholing
  • De inhoud van het werk
  • Het aantal uren per week dat je je inzet
  • Welke taken en verantwoordelijkheden je hebt
  • Of het vrijwilligerswerk verzekerd is
  • Welke onkosten worden vergoed

Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, kan een vrijwilligersovereenkomst handig zijn. Hierin worden voor beide partijen de afspraken nog eens opgenomen. Overleg dit met de organisatie waarvoor je gaat werken.

Je hebt een Verklaring omtrent Gedrag (voorheen ‘bewijs van goed gedrag’) bijvoorbeeld nodig als je gaat werken in de Kinderopvang of het onderwijs. Ook bij vrijwilligerswerk waar je direct contact hebt met kinderen of kwetsbare mensen kan een VOG verplicht of gewenst zijn. Veel organisaties hebben hiervoor een duidelijke procedure. Sommige organisaties komen in aanmerking voor het aanvragen van een gratis VOG voor haar vrijwilligers. Om vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet de aanvraag digitaal klaargezet worden door de betreffende organisatie. Uw organisatie moet dan wel over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.
#printfriendly .company-info-apply-btn {display: none !important;}