Voor organisaties

Bent u als organisatie op zoek naar vrijwilligers? Mogelijk kunnen wij u van dienst zijn! Het SVN kan uw organisatie helpen bij het ontwikkelen van een effectief wervingsbeleid. Ook kan uw vrijwilligersvacature opgenomen worden in onze vrijwilligersvacaturebank. Digitaal is deze vacaturebank 24 uur per dag voor vrijwilligers beschikbaar. Dagelijks kijken in het servicepunt nieuwe vrijwilligers in de vacaturemap. De vacature van uw vrijwilligersorganisatie mag daarin niet ontbreken!
Lees meerVacature plaatsen

Vacatures plaatsen

U kunt in onze online vacaturebank een vacature plaatsen. Deze wordt door ons bekeken en beoordeeld. Wij kunnen u ook helpen bij het aantrekkelijk maken van de vacaturetekst. Als de vacature is goedgekeurd, komt deze online. Vrijwilligers kunnen via een formulier op de website hierop reageren. Ook wordt de vacature opgenomen in de vacaturemappen, die bij ons op kantoor ter inzage liggen. Een vacature blijft zes maanden geldig. Daarna krijgt u een email met de vraag of de vacature nog actueel is. De vacature wordt verwijderd als u de vacature niet verlengt.

Uw vacature als vacature van de week

Als u uw vacature extra aandacht wilt geven, dan kan in overleg de vacature als ‘vacature van de week’ worden geplaatst. Neem hiervoor contact op met het Servicepunt Vrijwilligers.

Coronarichtlijnen

De maatregelen rondom het coronavirus versoepelen. Daardoor kunnen vrijwilligersactiviteiten ook (in beperkte mate) weer starten. Het is belangrijk dat organisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen en zelf keuzes maken hoe dat het best past bij de eigen mensen en activiteiten. Voor vrijwilligersorganisaties is door Vereniging NOV en Movisie een handreiking (o,7 MB) gemaakt met een toelichting (2,8 MB). Deze volgen de richtlijnen van het RIVM en kunnen worden gebruikt voor het opstellen van eigen richtlijnen. De handreiking kan óók gebruikt worden door organisaties die met vrijwilligers werken. Uiteraard maakt uw organisatie zelf de keuze die het beste past bij de eigen activiteiten.

Toekomstige updates op de handreiking kunt u vinden op site van Vrijwilligerswerk.nl.

Wat bieden wij uw organisatie aan?

Het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet kan op verschillende manieren van dienst zijn voor uw organisatie. In sommige dingen kunnen we uw organisatie ontlasten of in andere gevallen hebben we zaken voor uw organisatie uitgezocht.

Deskundigheidsbevordering

Regelmatig wordt er een workshopcarrousel georganiseerd voor vrijwilligers. Onderwerpen, zoals ‘grenzen stellen’, social media’, ‘laaggeletterdheid’, verschillende aspecten van communicatie of een bepaald ziektebeeld komen dan aan de orde. Er wordt zo veel mogelijk ingespeeld op de behoefte van de vrijwilligers. Ook zijn er mogelijkheden tot het volgen van specifieke scholing, bijvoorbeeld op het gebied van EHBO-vaardigheden.

De leefbaarheidsalliantie Gelderland biedt verschillende trainingen en workshops aan voor vrijwilligers om zich verder te ontwikkelen. Lees meer op de website Leefbaarheid.gelderland.nl.

Als u een suggestie hebt voor een workshop, of zelf een workshop wilt geven, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het Servicepunt Vrijwilligers.

Mocht u als organisatie merken dat er behoefte is aan kennis en informatie over een bepaald onderwerp, dan kunt u ook contact opnemen met het Servicepunt Vrijwilligers. We denken graag met u mee!

Netwerkfunctie
Als organisatie kunt u gebruik maken van het uitgebreide netwerk van het Servicepunt Vrijwilligers. Wij kunnen u helpen met het in contact komen met andere organisaties en initiatieven en meedenken over financiering en vormgeving.
Vrijwilligersverzekering

De gemeente Nunspeet heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. Hiermee wil de gemeente het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk benadrukken en de inzet van vrijwilligers bevorderen.

De verzekering is voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’. Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • Ongeacht hun leeftijd
 • Die in Nunspeet wonen en actief zijn bij een organisatie binnen of buiten Nunspeet
 • Ook bij eenmalige activiteiten
 • Geen minimum aantal uren
 • Ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Vrijwillige brandweermensen en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers zijn ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Hieronder is mede begrepen de extra medische kostendekking en de acute huishoudelijke hulp.

De verzekering biedt een dekking voor de risico’s verbonden aan het vrijwilligerswerk. De basispolis bestaat uit:

 • Een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers én mantelzorgers
 • Een aansprakelijkheidsverzekering van vrijwilligers

De pluspolis bestaat uit:

 • Een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
 • Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Een verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
 • Een rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Nunspeet heeft zowel de basis- als de pluspolis. De verzekering brengt géén administratie- of registratieverplichtingen met zich mee over de identiteit van de vrijwilligers en/of de hoeveelheid vrijwilligers.
Wil één van uw vrijwilligers een beroep doen op de verzekering, dan kunt u namens uw instelling of vereniging een schadeformulier opvragen. Ook  kunt u het formulier ophalen bij het Servicepunt Vrijwilligers.

Het ingevulde schadeformulier stuurt u naar de gemeente Nunspeet, waarna de claim door een medewerker van de gemeente naar de verzekeraar wordt gestuurd. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Hebt u als instelling of vereniging zelf ook een verzekering afgesloten, dan is het de moeite waard om te overwegen of u deze verzekering nodig hebt. Wellicht betaalt u onnodig premie. Mogelijk bent u toch beter verzekerd met uw eigen verzekering. Dat kunt het best zelf beoordelen. Daarom kunt u de voorwaarden en dekkingsgraad van de VNG-verzekering opvragen. U kunt dit eveneens doen bij het Servicepunt, telefoonnummer: (0341) 27 43 69, of e-mail info@welzijnnunspeet.nl.

Lees meer over de vrijwilligersverzekering op centraalbeheer.nl.

Richtlijnen

In 2015 heeft het Informele Zorg Overleg Nunspeet (IZON) zich gebogen over de grenzen in het vrijwilligerswerk. Het IZON bestaat uit de volgende organisaties: Humanitas, De Zonnebloem, Het Venster, Stichting Welzijn Nunspeet (SWN), Stichting Present, Hospice De Regenboog, Oranjehof, MEE Veluwe, DAC de Stee (GGZ Centraal), een vertegenwoordiger uit de Adviesraad Sociaal Domein, Buurtbemiddeling, Radix, Voedselhulp Nunspeet, Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN) en de gemeente Nunspeet.

De betrokken organisaties werken volgens deze vastgestelde ‘richtlijnen voor het werken met vrijwilligers’ en houden zich hieraan. Deze richtlijnen worden met enige regelmaat besproken.

Maatschappelijke stage
Leerlingen van het voortgezet onderwijs maken kennis met het vrijwilligerswerk door mee te doen aan een maatschappelijke stage. Vanwege het grote succes van de stages in de Regio Noord-Veluwe, zullen leerlingen deze stages blijven volgen. Dit ondanks het feit, dat het wettelijk niet meer verplicht is. Leerlingen, scholen en organisaties kunnen bij het Servicepunt Vrijwilligers terecht voor informatie en advies over de inzet van leerlingen en het faciliteren van stages.

Er is een regionale website beschikbaar voor scholieren, (vrijwilligers)organisaties en stagemakelaars: mas4you.nl. Hier wordt het mogelijk gemaakt voor scholieren om een leuke stageplek te zoeken. Organisaties kunnen hier hun stageplekken op plaatsen (of laten plaatsen). Omdat deze website voor de regio is, is het makkelijker voor leerlingen om vanuit de verschillende scholen toch in de eigen woonplaats stage te gaan lopen. Nieuwe stages kunt u zelf plaatsen of laten plaatsen via het Servicepunt Vrijwilligers. Naast de bemiddelingsfunctie van de website is het ook mogelijk algemene informatie over maatschappelijke stages terug te vinden op deze website.

Voor al uw vragen rondom maatschappelijke stages kunt u contact opnemen met het Servicepunt Vrijwilligers via telefoonnummer (0341) 27 43 69, of e-mail: info@welzijnnunspeet.nl. Een keertje binnenlopen kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom!

Evenementen
Het Servicepunt Vrijwilligers draagt regelmatig een steentje bij aan diverse evenementen. Bijvoorbeeld als intermediair tussen scholen en vrijwilligersorganisaties bij NLdoet, of in het organiseren van een bijeenkomst rondom een bepaald thema. In het verleden heeft het Servicepunt een grote rol gespeeld in de organisatie van Beursvloer Nunspeet, stagemarkten en evenementen rondom de waardering van vrijwilligers.
Waardering
Een welgemeend bedankje, een attentie en persoonlijke aandacht zijn van groot belang. De gemeente Nunspeet erkent het belang van vrijwilligers en het belang van waardering. Dit wordt op verschillende manieren getoond. Soms is er een onverwacht bezoek van burgemeester en wethouders, soms wordt een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. Of er worden speciale bijeenkomsten gehouden, zoals een theateravond of een verwenavond.

Hebt u een idee of een suggestie waarmee de gemeente haar waardering kenbaar kan maken? Laat het ons weten!

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Je hebt een Verklaring omtrent Gedrag (voorheen ‘bewijs van goed gedrag’) nodig bijvoorbeeld als je gaat werken in de Kinderopvang of het onderwijs. Ook bij vrijwilligerswerk waar je direct contact hebt met kinderen of kwetsbare mensen kan een VOG verplicht of gewenst zijn. Veel organisaties hebben hiervoor een duidelijke procedure. Sommige organisaties komen in aanmerking voor het aanvragen van een gratis VOG voor haar vrijwilligers. Om vrijwilligers in staat te stellen een gratis VOG aan te vragen, moet de aanvraag digitaal klaargezet worden door de betreffende organisatie. Uw organisatie moet dan wel over eHerkenning beschikken en de vrijwilliger moet een DigiD hebben.

Als uw organisatie gebruik wil maken van de ‘Regeling Gratis VOG’ moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer over de VOG en het aanvragen van de gratis VOG op de website van Justis.nl en Gratisvog.nl.

Wet- en regelgeving

De Vereniging van Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NOV) heeft in 2016 een publicatie beschikbaar gesteld waarin alle informatie te vinden is over wet- en regelgeving voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en gemeenten. Hierin staat informatie over bijvoorbeeld de vrijwilligersvergoeding, vrijwilligersverzekering, uitleg over uitkeringen en tegenprestatie, werkomstandigheden, de VOG en maatschappelijk ondernemen. Lees meer in de publicatie ‘Minder gedoe voor vrijwilligers’ (1,58 MB) te lezen.

Zelfevaluatie
De zelfevaluatie ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ (0,98 MB) is door de Vereniging NOV ontwikkeld voor organisaties die met vrijwilligers werken. De zelfevaluatie is een doe-het-zelfinstrument, waarmee elke organisatie met vrijwilligers haar voordeel kan doen. Het resultaat is een ‘röntgenfoto’ van de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid en -management.
Preventief beleid
Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Op de website Inveiligehanden.nl vindt u hierover veel informatie. Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee u kunt werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, de één is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk. Voor meer informatie over het opstellen van een gedragscode, informatie over het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het maken van een risicoanalyse, kunt u contact opnemen met het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet.