De workshopcarrousel is weer terug van weggeweest

In oktober van dit jaar worden er een verscheidenheid aan workshops aan jullie als vrijwilligers en vrijwillige coördinatoren aangeboden.
Wij vinden het belangrijk als Servicepunt dat mensen over de juiste kennis en tools beschikken om goed hun (vrijwilligers)werk uit te kunnen voeren.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

– 3 oktober: Eenzaamheid (in de week van de eenzaamheid)
In deze bijeenkomst willen we ingaan op: Wat verstaan we onder eenzaamheid? Welke mensen noemen zichzelf eenzaam of noemen wij eenzaam? Wat kan iemand zelf doen om het gevoel van eenzaamheid te verminderen en hoe kunt u hierbij helpen? Eenzaamheid is een complex probleem. Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat ook geldt voor de oplossingen. In een bijeenkomst van anderhalf tot twee uur willen we op deze vragen ingaan en u meer inzicht en handvatten geven hoe hiermee om te gaan.

– 9 oktober: Grenzen in het vrijwilligerswerk
Grenzen aangeven is niet lastig wanneer je precies weet wat de grenzen zijn. Als je de letterlijke grens oversteekt naar een buurland en je passeert daarbij een kenmerk (paal/ bord etc.) weet je dat je een grens overgaat. Maar.. als je in een bos loopt, zonder markering, passeer je een grens zonder dat je er erg in hebt. Ook in het vrijwilligerswerk zijn grenzen niet zo duidelijk. Vaak ben je een grens al voorbij zonder dat je het doorhebt.
Door ontwikkelingen in Zorg en Welzijn en de vergrijzing is de hoop dat vrijwilligers veel taken en verantwoordelijkheden kunnen overnemen. Grenzen en mogelijkheden moet hierin opnieuw worden vastgesteld. Een vrijwilliger kan zich overvraagd voelen. Er komen te veel vragen, beslissingen op haar/zijn schouders te liggen, vrijwilligerswerk vraagt meer tijd en meer ‘inzet’. Misschien wel meer dan de vrijwilliger zou willen. Soms vragen de hulpvragers meer van de vrijwilliger dan afgesproken. Hoe kun je als vrijwilliger daarmee omgaan?
In deze workshop willen we kijken welke grenzen er zijn voor een vrijwilliger. Wat kun/mag/wil je wel/niet in het vrijwilligerswerk? Welke grenzen zijn er en hoe kun je je grenzen herkennen? Hoe kun je omgaan met je grenzen? Dat leer je tijdens deze workshop.

– 24 oktober: Psychische kwetsbaarheid (voor coördinatoren)
In het vrijwilligerswerk zijn soms mensen met een psychische kwetsbaarheid werkzaam. Hoe kunnen we daar het beste (voor alle partijen) mee omgaan?
Om te beginnen ons belangrijkste uitgangspunt: ‘Dé psychiatrische cliënt’ bestaat niet…… Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen geschiedenis en eigen problemen, die hem/haar in meer of mindere mate belemmeren in het dagelijks functioneren. Wel kunnen wij in grote lijnen aangeven, wat een ziektebeeld inhoudt.
Wanneer iemand psychisch ziek wordt, is de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord. De weegschaal is als het ware ‘doorgeslagen’. Wanneer een mens meer te verstouwen krijgt dan hij aankan, wordt hij psychisch en/of lichamelijk ziek. Wat kunnen oorzaken van psychiatrische problematiek zijn; wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden? En hoe kunnen we binnen het vrijwilligerswerk omgaan met mensen met een psychiatrisch kwetsbaarheid?
We willen u vragen om vragen uit de praktijk in te brengen, zodat we samen kunnen onderzoeken wat (voor alle partijen) werkt en wat niet.

– 30 oktober: Cultuursensitief werken
Doel: deelnemers hebben meer zicht op culturele achtergronden van statushouders en leren effectiever om te gaan met culturele verschillen.
Zo komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Informatie over collectivistische en individualistische culturen
• De betekenis van het pendelen tussen culturen
• De invloed van de eigen normen en waarden van de hulpverlener
• Interculturele communicatie
• Uitwisselen van ervaringen en bespreken van casuïstiek

Doelgroep: professionals die werken met statushouders, bijvoorbeeld taalmaatjes, werkconsulenten en leden van sociale wijkteams.

Opgave voor deelname kan door een mail te sturen naar:
Danique Richardson
danique@welzijnnunspeet.nl
– Je naam
– Welke workshop je wilt gaan volgen