Taalmaatjes

Wil jij een anderstalige helpen bij het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur / gewoonten?

Taalcoaching

Taalcoaching is ontzettend belangrijk en waardevol. Vrijwillige taalcoaching kan een wereld van verschil betekenen in iemands leven. Zo kunnen anderstaligen dankzij vrijwillige taalcoaching beter meedoen in de maatschappij en ontstaat er wederzijds meer begrip en verbinding. Regelmatig ontstaan er warme vriendschappen en uitbreidingen van sociale netwerken door dit vrijwilligerswerk. Na een taaltraject kunnen deelnemers vaak makkelijker formeel onderwijs volgen of vinden ze sneller (vrijwilligers)werk.

Taalmaatje

Als taalmaatje bied je wekelijks, gedurende anderhalf à twee uur, een anderstalige ondersteuning bij het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur/gewoonten. Als taalmaatje maak je vaak het verschil. Anderstaligen zullen zich steeds zekerder voelen en gemakkelijker bewegen in onze maatschappij naarmate ze meer Nederlandse woorden kennen en hun participatiedoelen bereiken. Dit is (mede) te danken aan het taalcontact met hun taalmaatje!

Doelgroep

Iedere anderstalige kan zich bij Taalmaatjes Nunspeet aanmelden voor taalbegeleiding, onafhankelijk van zijn/haar taalniveau. Je kunt aan iemand gekoppeld worden die immigrant of vluchteling is, hoog- of laagopgeleid is of afkomstig is uit een cultuur die veel of weinig verschilt van de onze. Sommige anderstaligen spreken al redelijk goed Nederlands, anderen nog niet. De taalmaatjes in Nunspeet worden altijd gekoppeld aan een anderstalige die een verblijfsstatus heeft en in Nunspeet woont.

Taaltraject

Het taaltraject start met de vraag van de anderstalige die Nederlands wil leren. De coördinator houdt een intakegesprek met de anderstalige. Vervolgens zoekt de coördinator een taalmaatje dat matcht met de anderstalige. Ook met nieuwe taalmaatjes wordt vooraf een intakegesprek gehouden.

Een taalkoppel spreekt over het algemeen één keer in de week af, meestal bij de anderstalige thuis. Of het taalkoppel gaat samen iets ondernemen in ‘het Nunspeetse’. Het gaat niet enkel om het leren spreken van de Nederlandse taal, maar ook om het ervaren van de Nederlandse cultuur en gewoonten. Zo leert de anderstalige de cultuur ‘vanuit de huiskamer’ kennen en wordt gaandeweg de taal geleerd. Andersom komt het taalmaatje veel te weten over het land en de cultuur van ‘zijn’ anderstalige en ontstaat er meer wederzijds begrip.

Na ongeveer 1½ – 2 jaar eindigt het taaltraject. Het taalmaatje en de anderstalige worden ontkoppeld. Uiteraard kan er nog (informeel) contact tussen taalmaatje en anderstalige blijven bestaan.

r
Taalmaatjes Nunspeet biedt alleen taalondersteuning aan inwoners (statushouders) van de gemeente Nunspeet, die Nederlands als tweede taal hebben (NT2). Aan inwoners, waarvan Nederlands de moedertaal is (NT1), biedt de Bibliotheek Noordwest-Veluwe taalondersteuning.

Interesse?

Heb je interesse om taalvrijwilliger te worden? Klik dan op onderstaande link en vul de gevraagde gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wil je graag een taalcoach om beter Nederlands te leren? Klik dan op onderstaande link en vul de gevraagde gegevens in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wil je eerst meer informatie of wil je je persoonlijk aanmelden? Maak dan een afspraak of loop op dinsdag binnen bij het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet in Veluvine aan de F.A. Molijnlaan 186 (begane grond).