Toegankelijkheid

De gemeente Nunspeet werkt er hard aan om de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden. Wij nemen continu maatregelen om de websites van de gemeente Nunspeet te laten voldoen aan het Besluit Digitale Toegankelijkheid.

Het toegankelijkheidslabel van Website gemeente Nunspeet. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van de gemeente Nunspeet voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. De eerste maatregelen zijn wel genomen. Dit staat in de toegankelijkheidsverklaring die gemaakt is op 16-09-2020. Deze verklaring geldt voor de websites:

De digitale formulieren zijn niet meegenomen in dit onderzoek. In kwartaal 4 van 2020 worden de digitale formulieren vervangen door nieuwe toegankelijke formulieren.

Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar onlineteam@nunspeet.nl of bel naar (0341) 25 99 11. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

Onderzoeksresultaten

De website is geïnspecteerd door Stichting Accessibility. Hieronder vindt u de onderzoeksrapporten:

Uitzonderingen

Pdf-bestanden

 • Sommige pdf-documenten op nunspeet.nl zijn niet digitaal toegankelijk.
 • Oorzaak: de documenten zijn (nog) niet goed opgemaakt. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van alternatieve tekst bij afbeeldingen of koppen. Dit komt doordat in het verleden de kennis nog niet aanwezig was hoe je een document toegankelijk moest maken;
 • Gevolg: bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur. Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.
 • Alternatief: bezoekers die de pdf-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Nunspeet via een e-mail naar onlineteam@nunspeet.nl of bel naar (0341) 25 99 11.
 • Maatregel: de gemeente heeft een inventarisatie gemaakt om welke documenten het gaat en past deze waar nodig aan. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere het volgen van trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie. Daarmee verwachten we binnen 12 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de hoofdwebsite.
 • Uitzondering hierop vormen de pdf-formulieren. Deze zijn bedoeld om te downloaden en te printen, met de pen in te vullen en op te sturen of aan de balie af te geven. Bijna alle pdf-formulieren hebben een digitale variant met uitzondering van die waarbij een handtekening vereist is, zoals bijvoorbeeld de verklaring inwoning als iemand verhuist en gaat inwonen.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: Eerste kwartaal 2021.

Genomen maatregelen

Gemeente Nunspeet heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke website digitaal toegankelijk te maken:

 • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content. Daarnaast laten wij onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de hoofdwebsite verder toegankelijk te maken.
 • Periodieke externe controle: Een derde partij heeft de gemeentelijke (hoofd)website in 2020 getoetst. De verbeterpunten zijn doorgesproken met onze websiteleverancier en dan wel door hen dan wel door ons opgepakt. Iedere 2 jaar laten we de website opnieuw testen.
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Onderzoek met inwoners. Regelmatig doen wij – samen met onze websiteleverancier - gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt. 
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.
 • Het Online team bezoekt regelmatig verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Overzicht met websites waarvoor de gemeente Nunspeet verantwoordelijk is.

Contact

Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet

Taalmaatjes Nunspeet

Bezoekadres: Veluvine

F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet